Không đặt tivi máy tính trong phòng ngủ của trẻ

Fado.vn

Không đặt tivi, máy tính trong phòng ngủ của trẻ

Không đặt tivi, máy tính trong phòng ngủ của trẻ

Không đặt tivi, máy tính trong phòng ngủ của trẻ.Trẻ em nếu tiếp xúc thường xuyên với tivi hoặc máy tính đặt trong phòng ngủ có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đây là kết quả nghiên cứu của một điều tra mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Haifa và Jezreel Valley (Mỹ). Kết quả kiểm tra gần 500 trẻ ở độ tuổi trung bình 9 tuổi tại Mỹ cho thấy, …

Xem thêm »
Fado.vn

Không đặt tivi, máy tính trong phòng ngủ của trẻ

Không đặt tivi, máy tính trong phòng ngủ của trẻ

Không đặt tivi, máy tính trong phòng ngủ của trẻ.Trẻ em nếu tiếp xúc thường xuyên với tivi hoặc máy tính đặt trong phòng ngủ có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đây là kết quả nghiên cứu của một điều tra mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Haifa và Jezreel Valley (Mỹ). Kết quả kiểm tra gần 500 trẻ ở độ tuổi trung bình 9 tuổi tại Mỹ cho thấy, …

Xem thêm »